ONDERNEMEND VREEWIJK ACTIEVE PARTNER BIJ STEDELIJKE RETAILDEAL010

Bij Rotterdamse politieke partijen is langzamerhand het besef doordrongen dat Midden- en Kleinbedrijven de ruggengraat van de Rotterdamse economie vormen en ondersteunt moeten worden. Het CDA Rotterdam gaf daarvan blijk toen ze stedelijke ondernemersverenigingen uitnodigde voor de zogenoemde CDA borrel, waar staatssecretaris van economische zaken Mona Keijzer als gast aanwezig was. Ondernemend Vreewijk bestuurslid Ferdinand Sikken nam de uitnodiging graag aan, evenals ondernemervertegenwoordigers uit Overschie, Kleiweg, Lusthof en Lusthof. Allen zijn partner van ‘de club’ Retail010 die een beter ondernemersklimaat in Rotterdam bepleit en daartoe voorstellen doet.

De Retail010 rapporteurs meldden na afloop het volgende: “We spraken Mona Keijzer over de situatie in Rotterdam en onze ideeën voor de Retaildeal. Ze was zeer geïnteresseerd en gaf ons de tip op de verkiezingsdag alvast een mail aan college en raad te sturen met onze aandachtspunten. Op zo’n dag leven alle politici in een soort vacuüm en zijn ze in afwachting van de uitslag. Dit bleek een goede zet. ’s Avonds op de uitslagenavond in de Burgerzaal op de Coolsingel bleek dat zelfs de burgemeester onze mail gelezen had en wij de opgaven met hem konden bespreken.”

Intussen zijn de partners van Retail010 druk bezig met voorbereidingen voor een zogenoemde Bedrijfsinvesteringzone (BIZ). Binnen die zone spannen ondernemers, gemeente Rotterdam en andere betrokkenen zich in om de Rotterdamse winkelgebieden  te versterken onder het bekende ‘schoon, heel en veilig’ motto. Retail010 meldt dat ongeveer 16 Rotterdamse straten een kwartiermaker toegewezen krijgen om het hele BIZ proces in gang te zetten.

De Retail010 rapporteurs constateren dat dit een mooi eerste resultaat van de inspanningen is die ‘de club’ sinds april vorig jaar heeft gedaan om een betere organisatie van Rotterdamse winkelgebieden voor elkaar te krijgen.

De rapporteurs melden verder dit: “Achter de schermen werkt Retail010 verder aan andere  punten die we eerder geïnventariseerd hebben om de Rotterdamse winkelgebieden te versterken. Ons streven is om snel na de formatie van het nieuwe college met raadsleden en wethouder in gesprek te komen om de verdere aanpak te bespreken. Wij schrijven daarvoor nu zelf een notitie en zijn in overleg met een aantal ambtenaren en andere deskundigen.”

 

 

Dat betekent dat ondernemers in Vreewijk ook profijt kunnen hebben van hetgeen er binnen Retail010 in gang is gezet, mits ze actief willen meewerken. Bestuurslid Ferdinand Sikken hoort graag welke ondernemers zich willen aansluiten bij acties waardoor de onderlinge verbondenheid wordt vergroot en het Vreewijkse winkelgebied een impuls krijgt.

 

 

 

Over Janny Kok

Als freelance journalist zetten nieuwsbronnen en opdrachtgevers mij ertoe aan het ‘product Janny Kok’ kwalitatief hoog te houden. Want waarom zou je een freelancer inhuren, als je substandard werk krijgt. Dat leveren van goed werk en dat precies op tijd afleveren is prioriteit nummer 1 van deze generalist, die het generalist zijn als toegevoegde waarde beschouwt. Het feit dat ik voor een fors deel Engelstalige productie lever, zie ik ook als toegevoegde waarde van het ‘product Janny Kok’. Onder het kopje 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' valt mijn bestuurslidmaatschap van de vereniging Ondernemend Vreewijk. Daarvan ben ik de secretaris.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.