De Heilige Drie-eenheid Servisch Orthodoxe Parochie

De Heilige Drie-eenheid
Servisch Orthodoxe parochie
Lede 121
3075 HH Rotterdam

aartspriester: vader Vojislav Bilbija
priester: vader Boris Topic
diakens: vader Dejan Radosevic
vader Igor Celan
vader Nebosja Mastilovic

Elke zondag: H. Liturgie 10u, HOOFDINGANG
Elke woensdag: Akatist, gebed tot de Moeder Gods,19.30u ACHTERINGANG
U bent van harte welkom om eens een dienst te komen bijwonen, eens een kaarsje aan te steken of om na de dienst een kopje koffie te komen drinken!

DIENSTEN IN MAART
Zaterdag 2 maart, avondgebed voor de overledenen 19u
Zondag 3 maart, H. Leo van Rome, zondag van het Laatste Oordeel, H. Liturgie 10u
Zondag 10 maart, H. Tarasius, vergevingszondag, H. Liturgie 10u
Zaterdag 16 maart, avondgebeden en biecht 19u
Zondag 17 maart, H.Gerasim van de Jordaan, zondag van de Orthodoxie, H. Liturgie 10u
Zondag 24 maart, H. Sofronius en herdenking van het NATO bombardement in 1999, zondag van de H. Gregorius van Palamas, H. Liturgie 10u
Zondag 31 maart, H. Cyrillus van Jeruzalem, zondag van de kruisverheffing, midden vasten, H. Liturgie 10u

Op ZONDAG 3 MAART is er een bijzondere Liturgie: metropoliet Amfilochië uit Montenegro komt. We ontvangen hem om 9.30u en de bisschoppelijke Liturgie begint om 10u. Deze is wat uitgebreider en daardoor langer dan anders.

 

Inmiddels zitten we midden in de weken vóór de grote vasten.
We hebben al gehad: 17 februari, zondag van de tollenaar en de farizeeër; de week waarin we ons concentreren op nederigheid.
Daarna 24 februari, zondag van de verloren zoon. Herdacht wordt de terugkeer van het volk Gods uit de ballingschap. Wat voor moeite heeft God gedaan om zijn volk naar het beloofde land te brengen. Zo wil hij ook ons daarheen brengen door zijn grenzeloze geduld en barmhartigheid. Elke zondaar die terugkeert op het rechte pad wil hij aannemen als zijn verloren zoon.

3 maart, zondag van het laatste oordeel; we onthouden ons van vlees.
Onze God van Liefde is ook een God van Gerechtigheid. Hij zal wederkeren om te oordelen de levenden en de doden. Aan zijn linkerzijde: zij die de weg naar de eeuwige straf zullen gaan, aan zijn rechterzijde de rechtvaardigen, die het eeuwige leven zullen krijgen, in een land waar de stemmen van de feestvierenden nooit verstommen.

10 maart, vergevingszondag. We vragen elkaar vergeving voor de fouten, bewust en onbewust, jegens elkaar begaan. Dit doen we symbolisch tijdens de Liturgie, aan de mensen om ons heen in de kerk

 

Op maandag 11 maart begint de grote vasten.
In de Rooms Katholieke traditie wordt een uitbundig carnaval gevierd en op de Aswoensdag wordt het askruisje gehaald, als teken van boete en nederigheid.
In de Orthodoxe traditie begint de vasten met 3 dagen niet eten en drinken, voor degenen die dat kunnen. Anders wordt er deze 3 dagen alleen wat gekookte groentes en brood gegeten.

Nadere informatie over de komende weken volgt nog.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.