De Heilige Drie-eenheid Servisch Orthodoxe Parochie

De Heilige Drie-eenheid                               Servisch Orthodoxe parochie                             Lede 121                                                                       3075 HH Rotterdam

aartspriester: vader Vojislav Bilbija
priester: vader Boris Topic
diakens: vader Dejan Radosevic
vader Igor Celan
vader Nebosja Mastilovic

Elke zondag: H. Liturgie 10u, HOOFDINGANG
Elke woensdag: Akatist, gebed tot de Moeder Gods,19.30u ACHTERINGANG
U bent van harte welkom om eens een dienst te komen bijwonen, eens een kaarsje aan te steken of om na de dienst een kopje koffie te komen drinken!

September
Zaterdag 1 september, Liturgie voor de overledenen, 9u
Zondag 2 september, H. Liturgie, 10u
Zaterdag 8 september, Liturgie voor de overledenen, 9u
Zondag 9 september, H. Liturgie, 10u, viering van alle Servische heiligen
Dinsdag 11 september, H. Liturgie 9u, onthoofding van H. Johannes de Doper
Zaterdag 15 september, Liturgie voor de overledenen, 9u
Zondag 16 september, H. Liturgie 10u
Vrijdag 21 september, H. Liturgie, 9u, feest van de geboorte van de Moeder Gods
Zondag 23 september, H. Liturgie 10u
Zaterdag 29 september, Liturgie voor de overledenen, 9u
Zondag 30 september, H. Liturgie 10u

Op vrijdag 14 september begint het kerkelijk Nieuwjaar.
We hebben voor de vakantie gebeden gevraagd voor een goede reis, voor gezondheid en voor een veilige terugkomst. Nu zijn we dankbaar dat we weer bijna allemaal terug zijn en we danken God hiervoor door de gebeden van de Moeder Gods en alle heiligen.
We vragen nu weer om hulp voor het nieuwe schooljaar, voor ons werk, voor onze gezondheid en alle dagelijkse bezigheden.

Een zeer bijzonder gebed uit de ochtendgebeden:
Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van uw beginloze Vader, Gij hebt gezegd: “zonder mij kunt gij niets doen”. Mijn Heer en mijn God, ik geloof met hart en ziel in deze woorden en buig mij voor Uw goedheid. Help mij, zondaar om het werk (de dag), dat/die ik nu ga beginnen te volbrengen in verbondenheid met U, in de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, Amin

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.