De Heilige Drie-eenheid Servisch Orthodoxe Parochie

 De Heilige Drie-eenheid                               Servisch Orthodoxe parochie                             Lede 121                                                                       3075 HH Rotterdam

aartspriester: vader Vojislav Bilbija
priester: vader Boris Topic
diakens: vader Dejan Radosevic
vader Igor Celan
vader Nebosja Mastilovic

Elke zondag: H. Liturgie 10u, HOOFDINGANG
Elke woensdag: Akatist, gebed tot de Moeder Gods,19.30u ACHTERINGANG
U bent van harte welkom om eens een dienst te komen bijwonen, eens een kaarsje aan te steken of om na de dienst een kopje koffie te komen drinken!

DIENSTEN TOT 13 JANUARI
Zondag 6 jan. H. Liturgie 10u        Kerstavond: Badnje vece, feestelijke vespers met aansluitend traditionele Kerstavond, waarbij de badnjak, de eikenboom in de tuin wordt verbrand, 18.30u
Maandag 7 jan, Kerstmis, geboorte van onze Heer jezus Christus, H. Liturgie 9u
Dinsdag 8 jan, synaxis van de allerheiligste Moeder Gods, H. Liturgie 9u
Woensdag 9 jan, feest van de H. eerst martelaar en aartsdiaken Stafanus, H. Liturgie 9u  GEEN AKATIST ‘S AVONDS

Zondag 13 jan, H. Liturgie 10u
Maandag 14 jan, besnijdenis van Jezus Christus en H. Basilius de Grote (Nieuwjaar), H. Liturgie 9u
Zaterdag 19 jan, Theofanie, doop van Jezus Christus in de Jordaan, openbaring van de H. Drieeenheid, H. Liturgie 9u
Zondag 20 jan, synaxis van de H. Johannes de Doper, H. Liturgie 10u
Zondag 27 jan, feest van de H. Sava, de eerste aartsbisschop van Servië, H. Liturgie 10u

Kerstavond op de Balkan.

Het is een week vóór Kerst, het grote feest waar Saša al het hele jaar naar uitkijkt. In het dorpje in de bergen ligt een pak sneeuw. De jongens helpen elke dag hun vaders om het hout voor het fornuis naar binnen te sjouwen. De meisjes helpen hun moeders in de keuken. De heerlijkste geuren stijgen op, het water loopt hen door de mond, maar ze mogen er nog niet van proeven… Dan is het de dag vóór Kerst, Saša wordt wakker en wrijft zijn ogen uit; wat is er ook alweer vandaag? Opeens weet hij het weer, hij springt zijn bed uit en kleedt zich haastig aan. Hij loopt de trap af. Beneden wachten zijn vader, zijn oom, zijn oudere broer en zijn neven al op hem. Ze doen warme jassen aan en gaan op weg naar het bos. Vader heeft de grote bijl op zijn rug. Na een eind lopen ziet vader een mooie eikenboom. Hij slaat een kruis, is even stil, een kort gebed en hij begint te hakken. Dan valt de boom, de badnjak.

Ze nemen die mee naar huis, de takken worden eraf gehaald, in huis gezet en versierd met rode appels en noten. De dikke stam wordt stukje bij beetje het vuur in geschoven. ’s Avonds laat gaan ze lopend naar de kerk waar iedereen die nacht naartoe komt voor de nacht Liturgie. Pas vroeg in de ochtend zijn ze weer terug. Daar is het inmiddels een echte stal: het stro ligt op de grond en ze duiken erin, op zoek naar noten en snoepgoed. Een heerlijke maaltijd staat klaar. De vastentijd is voorbij. Ze mogen weer kaas, vlees en eieren eten. Feest! Nu is Saša groot, hij woont in Rotterdam en gaat zelf met zijn kinderen naar de Orthodoxe kerk in Vreewijk, waar de Kerstavond, zoals hij die van thuis kent wordt gevierd. Er wordt hard op de kerkdeur gebonkt, de badnjak wordt naar binnen gebracht. Er is een gebed, maar de kinderen staan vol spanning te wachten tot ze het stro in mogen duiken op zoek naar het snoepgoed. De ouderen gaan naar het vuur buiten, waar de badnjak wordt verbrand, waar wordt gezongen en waar warme rakija wordt gedronken.

Kerstmis, geboorte van onze Heer Jezus Christus
Eenieder kent wel het Kerstverhaal, de geboorte van het Kind, uit de Maagd en Godsmoeder Maria, in de stal in Bethlehem. In de herberg was er geen plaats voor Hem.
Als eerste kwamen de herders Hem aanbidden, de eenvoudigste mensen. Meteen daarna de Wijzen uit het Oosten. Ook in deze tijd zijn de mensen die Hem aanbidden de eenvoudigste, maar meteen ook de wijste mensen.
De eerste, Melchior, de oudste en blanke bracht goud. De tweede, Caspar, had een rode huid. Hij was jong en was baardloos. Hij bracht wierook. De derde, Balthasar, had een zwarte huid en droeg een baard. Hij bracht mirre.
Deze 3 wijzen vertegenwoordigen de 3 hoofdrassen van de mensen, voortgekomen uit de 3 zonen van Noach; Sem, Gat en Jafet. De Persen worden vertegenwoordigd door Jafet, de Arabieren door Sem en de Egyptenaren door Gat. Zo kan men zeggen dat door deze drie de gehele mensheid onze geïncarneerde Heer Jezus Christus aanbad.

De Eniggeboren Zoon van God werd voor alle eeuwen geboren uit de Vader, zonder een moeder en nu uit een moeder, zonder een vader. De eerste geboorte is een onbegrijpelijk mysterie van de H. Drie-eenheid. De tweede geboorte een onbegrijpelijk mysterie van de macht van God en Zijn Liefde voor de mensheid.
De redding van de mensheid vindt zijn oorsprong dus niet uit de mens of uit de aarde maar vanuit de Goddelijke wereld. De Zoon zelf is van de hemel nedergedaald en is mens geworden om de mensen te redden van hun zonden en hen naar het paradijs te leiden.

Laten we deze dagen hier even bij stilstaan en er over nadenken wat dit voor ons betekent. Kerstmis is niet een feest van alleen maar eten en drinken; we worden eraan herinnerd dat we elke dag weer zondigen, maar dat Hij is gekomen om ons deze zonden telkens weer te vergeven. Zo worden ook wij steeds weer opnieuw geboren, we mogen steeds weer opnieuw beginnen. Wat een troost, wat een verlossing!

CHRISTUS IS GEBOREN, HIJ IS WAARLIJK GEBOREN!

U wordt van harte uitgenodigd om deze traditionele Kerstavond, op 6 januari of de Kerst Liturgie op 7 januari mee te komen vieren!

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.