FINANCIEEL FIT VOORKOMT OPLOPEN SCHULDEN 

De Stichting Colours of Impact is er voor (groepen) mensen in een kwetsbare positie, wij stellen hen centraal en bieden een palet aan mogelijkheden aan zodat zij zich in hun kracht en passie gaan ontwikkelen: “Power your Passion” Dem stichting meldt het volgende:

Met onze training “Financieel Fit aan de slag met je Talent!” willen we personen die in de financiële problemen dreigen te raken of hier in verkeren handvatten bieden om hun financiële situatie aan te pakken.Dit met als doel hun financiële zelfredzaamheid te verbeteren. De training kent een preventieve aanpak waarbij gedragsverandering en zelfsturing voorop staat.De training is onderdeel van het programma: “Van schulden naar kansen”. Zie voor meer info: www.vanschuldennaarkansen.nl.

De deelnemers beginnen met drie workshops  ‘Financieel Fit’.Na deze drie bijeenkomsten zijn de deelnemers in staat om zelfstandig hun financiële huishouden te voeren en tijdig hulp in te schakelen bij problemen. Hierna volgen de vijf workshops ‘Aan de slag met je talent’.

De deelnemers gaan tijdens vijf bijeenkomsten opzoek naar wat ze kunnen en willen. Ze schrijven een actieplan en maken een profielschets met daarin een concrete aanpak voor het inzetten van hun talent.Vanaf woensdag 6 februari bieden we de training aan bij Speeltuin Vreewijk de Vaan. Indien nodig kan ik flyers/programmaboekjes opsturen en kom natuurlijk graag een keer persoonlijk kennis maken! Cynthia Valkenhoff Projectcoach/Fondsenwerver www.coloursofimpact.nl

 

Over Janny Kok

Als freelance journalist zetten nieuwsbronnen en opdrachtgevers mij ertoe aan het ‘product Janny Kok’ kwalitatief hoog te houden. Want waarom zou je een freelancer inhuren, als je substandard werk krijgt. Dat leveren van goed werk en dat precies op tijd afleveren is prioriteit nummer 1 van deze generalist, die het generalist zijn als toegevoegde waarde beschouwt. Het feit dat ik voor een fors deel Engelstalige productie lever, zie ik ook als toegevoegde waarde van het ‘product Janny Kok’. Onder het kopje 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' valt mijn bestuurslidmaatschap van de vereniging Ondernemend Vreewijk. Daarvan ben ik de secretaris.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.