Gemeente en corporaties streven naar meer balans in de wijken

De gemeente Rotterdam en de Rotterdamse woningcorporaties Havensteder, Vestia, Woonbron en Woonstad Rotterdam ondertekenden op 31 oktober de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Wijken in balans 2019-2030 om het woningaanbod te verbeteren. Op wijkniveau en in gebiedsontwikkelingen wordt naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling gestreefd tussen het aantal woningen in de sociale sector, het midden en het hogere segment. Met deze overeenkomst leveren de gemeente en de vier grootste corporaties samen een bijdrage aan een evenwichtige woningvoorraadontwikkeling. Door de afspraken neemt de kans toe dat Rotterdammers een wooncarrière binnen hun eigen wijk kunnen maken.

Dat meldde de gemeente op vrijdag 1 november. De gemaakte afspraken houden onder meer het volgende in.
• In wijken als Bospolder-Tussendijken, Oud-Crooswijk, Bloemhof, Feijenoord en Groot-IJsselmonde is het aanbod aan sociale woningen erg groot. In deze wijken komen meer woningen voor mensen met een midden- en een hoger inkomen. Zo kunnen Rotterdammers wooncarrière maken in hun eigen wijk. Het gaat om de jonge starter die het ouderlijk huis verlaat, het gezin dat wil doorstromen naar een eengezinswoning en de oudere die de eengezinswoning wil inruilen voor een gelijkvloers appartement.

Over Janny Kok

Als freelance journalist zetten nieuwsbronnen en opdrachtgevers mij ertoe aan het ‘product Janny Kok’ kwalitatief hoog te houden. Want waarom zou je een freelancer inhuren, als je substandard werk krijgt. Dat leveren van goed werk en dat precies op tijd afleveren is prioriteit nummer 1 van deze generalist, die het generalist zijn als toegevoegde waarde beschouwt. Het feit dat ik voor een fors deel Engelstalige productie lever, zie ik ook als toegevoegde waarde van het ‘product Janny Kok’. Onder het kopje 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' valt mijn bestuurslidmaatschap van de vereniging Ondernemend Vreewijk. Daarvan ben ik de secretaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *