ONDERNEMEND VREEWIJK KNIPSELDIENST

Lees nu de laatste aanvulling van berichtgeving uit de media over Vreewijk, want . . . .

Tuindorp Vreewijk blijft ook na het 100 jarig bestaan van deze speciale Rotterdamse wijk onder de aandacht van de nationale – en lokale overheid en de media. Vreewijk is dan ook een wijk waar van alles gebeurt. Dat op zich verdient een speciale knipseldienst van berichten uit de diverse media. Ze komen vanuit de leden van de vereniging Ondernemend Vreewijk, die de aandacht hebben weten te vestigen op hun activiteiten, maar ook uit andere hoeken. Dat gebeurt op voorwaarde dat de berichten iets met Vreewijk te maken hebben en/of hetgeen waarmee ondernemers en inwoners te maken hebben. De vereniging Ondernemend Vreewijk kan ook op belangstelling rekenen op Twitter en op Facebook  

Het laatste bericht gaat over positieve actie van Minoushe Jouhri en haar ladies. Ze maken zogenoemde Kroeldekens voor Vreewijkse wijkgenoten. De Havenloods van woensdag 8 augustus 2018 besteedde daaraan aandacht. Kijk even verderop in de knipsel foto’s voor andere artikelen.

De Brink is gelukkig weer open voor het bekende welzijnswerk, na twee maanden inactiviteit. Enthousiaste oud – en jonggedienden bereiden zich voor op een spetterend 100 jarig bestaan van De Brink / v/h het Zuider Volkshuis.Defeestelijkheden zullen begin november worden gehoudenh. De lokale TV zender OPEN ROTTERDAM kan dat vast in de agenda zetten. Eerder besteedde de lokale zender aandacht aan de voorlopige sluiting en heropening van het HUIS VAN DE WIJK DE BRINK.

RTV Rijnmond deed hetzelfde bij de feestelijke opening: kijk vooral hiernaar. http://rtvr.nl/qbXZ

Vanuit Gebied Feijenoord kwam het onderstaand bericht. Voor zover bekend leverde dit weinig reacties op. Als dat wel zo is, hoort Ondernemend Vreewijk dit graag. 

Publiek-Private samenwerking

Veiligheid en bedrijvigheid horen bij een van de veiligheidsvelden uit ministeriële Kernbeleid Veiligheid. Het aanbieden van de Veiligheidsscan aan bedrijven kan de gemeente helpen om de publiek-private samenwerking een stimulans te geven én te voorkomen dat kleine bedrijven slachtoffer worden van criminaliteit. Het inzetten van de Veiligheidsscan draagt in dat opzicht bij aan  lokale doelstellingen vanuit het integrale veiligheidsplan ten aanzien van criminaliteit tegen bedrijven. Fred Hoeksema van het Gebied Feijenoord heeft Ondernemend Vreewijk benaderd met de vraag of er belangstelling is van Groenezoom ondernemers voor een dergelijke veiligheidsscan.  Het is niet zeker of er nog gebruik kan worden gemaakt van dit aanbod. 

Zogenoemde kortjes, ook uit de Havenloods van 25-10-2017

Handhavers van de wet Wmo bieden aanvragers van een traplift adviseren nog steeds om maar te verhuizen.

dit artikel is geplaatst in de Havenloods van 25-10-2017

Leeszaal Vreewijk Pieter Termeer ontvangt graag bezoek.

Over Janny Kok

Als freelance journalist zetten nieuwsbronnen en opdrachtgevers mij ertoe aan het ‘product Janny Kok’ kwalitatief hoog te houden. Want waarom zou je een freelancer inhuren, als je substandard werk krijgt. Dat leveren van goed werk en dat precies op tijd afleveren is prioriteit nummer 1 van deze generalist, die het generalist zijn als toegevoegde waarde beschouwt. Het feit dat ik voor een fors deel Engelstalige productie lever, zie ik ook als toegevoegde waarde van het ‘product Janny Kok’. Onder het kopje 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' valt mijn bestuurslidmaatschap van de vereniging Ondernemend Vreewijk. Daarvan ben ik de secretaris.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.