Beeldentuin/Atelier

De Beeldentuin

Beelden van Rob Maingay (RIP)

Ieder materiaal kent zijn eigen verwerkingsmethode. Het opvallende aan Rob zijn werk is dat de techniek uiteindelijk bepalend is voor de vorm. Dat geldt zowel voor de techniek die beschikbaar is bij de leveranciers van de materialen als de techniek die Rob zelf ontwikkelde. De kunstenaar ging uit van de soort en de vorm van materialen, zoals hem die (kondenn) worden aangeleverd. Machines die aanwezig zijn bij de leveranciers van die materialen, waren  mede-bepalend voor het eindresultaat van het werk van Maingay. Denk daarbij bijv. aan zaagmachines bij steenfabrieken of de breedte van de planken waarin een bepaalde houtsoort kan worden geleverd.

Uitgaande van de mogelijke grondstoffen maakt Rob kleine ‘probeersels’ totdat hij de gewenste resultaten verkreeg. Met de gevonden gereedschappen en opgedane ervaring ontwierp en vervaardigde hij dan uiteindelijk de beelden.
Desalniettemin is er een lijn te ontdekken in de overstap naar andere materialen en/of technieken. Die lijn is ook duidelijk zichtbaar in een aantal beelden.
Enige werkmethoden zijn:

  • Beton-metaal plastieken
  • Wachters en gesluierde vormen
  • Van gesluierde vorm naar spiraal
  • Spiralen in hout
  • Gelamelleerd mahonie
  • Van hout naar steen
  • Graniet, hardsteen en marmer

Rob Maingay was een Rotterdamse beeldhouwer. Hij werkte non-figuratief volgens een bepaalde werkmethode. Zo ontstonden in de jaren ’70 “beton-metaal plastieken”, in de jaren ’80 “spiralen in hout” (volgens het duigen systeem), en in de jaren ’90 in elkaar passende vormen verkregen middels zaagdoorsnedes in steen. Zijn vrouw Anna Maingay-van Herwijnen bewaakt na zijn overlijden het uitgebreide oeuvre van haar man.
Voorde 169
3075 ER Rotterdam
010 4191199, 06 24238803

rob@maingay.net
www.maingay.net

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.