Groen en Duurzaam Doen

 

Tuindorp Vreewijk staat voor behoud van de bestaande bebouwing en behoud van het groen en de ligusterheggen, welke integraal deel uitmaken van het oorspronkelijke ontwerp van Vreewijk. Dit vonden wij een uitstekende aanleiding om GroenenDuurzaamDoen in het leven te roepen.

Onze visie is dat alles met elkaar samenhangt: seizoenen, struiken met bessen, vogelstand, aarde, water, zon, lucht ,wind, handen, hart, mensen, dieren, planten, tuin, Wij voelen ons medeverantwoordelijk hiervoor en willen verantwoord hiermee omgaan. Dat kan op een duurzame ecologische manier.Onze missie is: Het groene en duurzame karakter van Vreewijk in stand houden en versterken. Dit willen wij doen door te verbinden, verantwoordelijkheid dragen, verzorgen.En door behouden, behoeden en beheren. Onze missie kent TWEE onderdelen Vreewijk Groen en Duurzaam DOEN

1. Steeds meer bewoners van Vreewijk zijn DOENDE als enthousiaste tuinders

2. Steeds meer bewoners van Vreewijk zijn DOENDE met duurzaamheid

Resultaat:

Vreewijk Groenste en Duurzaamste wijk van Rotterdam

Meeste enthousiaste tuinierders/sters

Meeste organisaties, verenigingen en bewoners duurzaam bezig

Meeste heggen

Meeste goed onderhouden tuinen

Meeste variatie in tuinen, moestuinen, fruittuinen, siertuinen

Dit willen wij bereiken door zelf de handen uit de mouwen te steken (goed voorbeeld doet goed volgen) door voorlichting en enthousiasmeren.

Initiatiefnemers: Groen en Duurzaam Doen in Vreewijk Beschermd Stadsgezicht

Marijke Springeling m.springeling@live.nl 06-11495890

Corrie Vulto cbcvulto@gmail.com 06-13043723

 

Groen en Duurzaam Doen
.
cbcvulto@gmail.com

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.