De Heilige Drie-eenheid Servisch Orthodoxe Parochie

De Heilige Drie-eenheid
Servisch Orthodoxe parochie
Lede 121
3075 HH Rotterdam

aartspriester: vader Vojislav Bilbija
priester: vader Boris Topic
diakens: vader Dejan Radosevic
vader Igor Celan
vader Nebosja Mastilovic

Elke zondag: H. Liturgie 10u, HOOFDINGANG
Elke woensdag: Akatist, gebed tot de Moeder Gods,19.30u ACHTERINGANG
U bent van harte welkom om eens een dienst te komen bijwonen, eens een kaarsje aan te steken of om na de dienst een kopje koffie te komen drinken!

Diensten in Mei
Zondag 5 mei, H. Theodorus van Sykeon, H. priester martelaar Platon van Banja Luka, H. liturgie 10u
Maandag 6 mei, feest van de H. Joris, H. Liturgie 9u
Zondag 12 mei, feest van de H. Basilius van Ostrog, H. Liturgie 10u
Zondag 19 mei, H. Job, reliekoverdracht van de H. Sava van Servië, H. Liturgie 10u
Vrijdag 24 mei, HH. Cyrillius en Methodius, apostelen der Slaven, H. Liturgie 9u
Zondag 26 mei, H. martelares Glykeria, H. Servaas van Maastricht, H. Liturgie 10u

De H. Basilius van Ostrog
Hij werd geboren in Herzegovina, in de buurt van Trebinje. Hij had eenvoudige, Godvrezende ouders. Als meerderjarig werd hij tot monnik gewijd en leefde als ware asceet. Tegen zijn wil werd hij tot bisschop gewijd en steunde zijn volk tegen de gruwelijkheden van de Turken. Later trok hij zich terug in een hoge, afgelegen grot in de bergen: Ostrog, vanwaar hij de mensen steunde met zijn niet aflatende gebeden. Hij overleed in 1671.
Op deze plek rusten in een sarcofaag zijn relieken, die volkomen intact zijn gebleven. Vele pelgrims, zowel Christenen als Moslims van alle delen van de wereld, trekken naar deze bijzondere plaats en er vinden nog steeds genezingen plaats.

Vanaf de poort staat vaak een lange rij mensen, geduldig te wachten om de H. Basilius te kunnen vereren en om zijn hulp te vragen. Eerst komt men in een voorportaal van de grot waar een prachtige icoon van de Moeder Gods hangt.

Door een laag deurtje komt men dan in een kleine kapel in de grot, waar de sarcofaag staat, hier met Vader Joil, een zeer bekend geestelijk vader.

H. Vasilius, bid voor ons!

 

Namens de priesters en de gehele Servische parochie wensen wij u vol vreugde:
“Christus is opgestaan,
Hij is waarlijk opgestaan!”

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.