De Heilige Drie-eenheid Servisch Orthodoxe Parochie

De Heilige Drie-eenheid
Servisch Orthodoxe parochie
Lede 121
3075 HH Rotterdam

aartspriester: vader Vojislav Bilbija
priester: vader Boris Topic
diakens: vader Dejan Radosevic
vader Igor Celan
vader Nebosja Mastilovic

Elke zondag: H. Liturgie 10u, HOOFDINGANG
Elke woensdag: Akathist, gebed tot de Moeder Gods, 19.30u ACHTERINGANG
U bent van harte welkom om eens een dienst te komen bijwonen, eens een kaarsje aan te steken of om na de dienst een kopje koffie te komen drinken!
Elke eerste zaterdag van de maand gebeden voor de overledenen, 19u HOOFDINGANG

DIENSTEN IN NOVEMBER
Vrijdag 8 nov. H. grootmartelaar Dimitrius, Mitrovdan, H. Liturgie 9u
Zondag 10 nov. H. martelaar Terentius, H. Arsemius, aartsbisschof van Pec, H. Liturgie 10u
Zaterdag 16 nov. Hernieuwing Kerk van de H. grootmartelaar Georgius, H. Liturgie 9u
Zondag 17 nov. eerbiedwaardige Joannicus de Grote, H. priestermartelaar Nicander, H. Liturgie 10u
Donderdag 21 nov. synaxis van de H. aartsengel Michael, H. Liturgie 9u
Zondag 24 nov. H. koning Stefan van Decani, H. Lliturgie 10u

H. GROOTMARTELAAR DIMITRIUS, DE MYRONVLOEIENDE VAN THESSALONIKI (306)
De H. Dimitri werd geboren uit Christelijke ouders, in de tijd van de Christenvervolging. Hij werd gedoopt in een geheime huiskerk en opgevoed in het Christelijk geloof. Keizer Galerius Maximiaan stelde hem aan tot proconsul van het district Thessaloniki, als opvolger van zijn vader. Zijn belangrijkste taken waren de verdediging tegen de barbaren en het uitroeien van de Christenen. In plaats van de Christenen te vervolgen, verklaarde hij onmiddellijk en openlijk dat hij Christen was. Hij onderwees de inwoners van de stad in het Christelijk geloof en verwierp heidense gewoontes en afgoderij en bekeerde velen.
Maximiaan hoorde dat zijn nieuwbenoemde proconsul een Christen was en besloot Dimitri bij terugkeer van een veldtocht bij de Zwarte Zee, door Thessaloniki te leiden om daar alle Christenen te doden.
Toen Dimitri hiervan hoorde, verdeelde hij zijn rijkdom onder de armen met de woorden: “geef deze aardse rijkdommen weg, om hemelse rijkdommen te verwerven”. Hij bereidde zich voor op het martelaarschap door gebed en vasten.
Dimitri werd gevangengenomen en voor de keizer geleid; hij bekende openlijk zijn Christelijk geloof en veroordeelde de afgodendiensten. Op bevel van de keizer doorstaken soldaten de Heilige met lansen. In het geheim werd zijn lichaam eervol begraven.
Helende myron stroomde uit het lichaam van de martelaar en genas vele zieken. Spoedig werd er een kerk over zijn relieken gebouwd. Nadat een adellijke genas van een ongeneeslijke ziekte, bouwde hij uit dankbaarheid een nog veel grotere kerk.

Een bijzonder wonder: de barbaren vielen Thessaloniki aan, maar konden het niet veroveren. Uit woede plunderden ze het gebied rondom en namen 2 mooie meisjes gevangen en gaven die aan hun vorst. Zij konden heel goed borduren. De vorst zag hun werk en zei: “Ik heb gehoord dat er in jullie stad een bijzondere God: Dimitrius is, maak voor mij zijn afbeelding”. De meisjes antwoordden dat hij geen God was, maar een dienaar van de ware God en helper van de Christenen. Daarop bedreigde de vorst hen met de dood als zij niet zijn afbeelding zouden maken. Zij deden wat hij vroeg en op de feestdag van de H. Dimitrius was hun werk klaar. Zij huilden, dat zij zijn feestdag in slavernij moesten doorbrengen en dat zij de afbeelding aan een onreine barbaar moesten geven. Zij vroegen de H. Dimitrius om vergeving. De Heilige verscheen hen, nam hen mee en zette hen af in zijn kerk in Thessaloniki, waar zich veel mensen hadden verzameld voor de nachtwake.

H. AARTSENGEL MICHAEL EN ALLE ANDERE ONLICHAMELIJKE HEMELSE KRACHTEN
Toen Satan, Lucifer, van God afviel en een deel van de engelen met zich mee trok, de ondergang in, stond de aartsengel Michael op en riep de trouwe engelen toe: “Laat ons acht geven, laat ons rechtop staan, laat ons met vreze staan.” En alle trouw gebleven engelen riepen: “Heilig, heilig, heilig! Heer God Sabaoth! Hemel en aarde zijn vol van uw Heerlijkheid.”
Onder de engelen heerst volkomen gehoorzaamheid en liefde.
Uit de Heilige Schrift wordt duidelijk en onmiskenbaar getuigd, dat de engelen voortdurend in deze wereld aanwezig zijn. Zowel uit de Schrift als uit de Heilige overlevering, noemt de Orthodoxe Kerk de namen van de 7 leiders van de Hemelse scharen: Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Salathiel, Jegudiel, en Barachiel. Vaak wordt hier nog een 8e aan toe gevoegd: Jeremiel.
Iedere natie heeft zijn beschermengel, net als iedere Christen. Alles wat we doen, doen we in tegenwoordigheid van onze beschermengel. Op de dag van het vreeswekkende Gerecht, zal de schare van de Heilige engelen zich om de troon van God verzamelen en de daden, de woorden en de gedachten van ieder mens worden openbaar.
Moge God zich over ons ontfermen en ons redden door de gebeden van de aartsengel Michael en alle onlichamelijke krachten. Amen!

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.