De Heilige Drie-eenheid Servisch Orthodoxe Parochie

De Heilige Drie-eenheid
Servisch Orthodoxe parochie
Lede 121
3075 HH Rotterdam

aartspriester: vader Vojislav Bilbija
priester: vader Boris Topic
diakens: vader Dejan Radosevic
vader Igor Celan
vader Nebosja Mastilovic

Elke zondag: H. Liturgie 10u, HOOFDINGANG
Elke woensdag: Akatist, gebed tot de Moeder Gods,19.30u ACHTERINGANG
U bent van harte welkom om eens een dienst te komen bijwonen, eens een kaarsje aan te steken of om na de dienst een kopje koffie te komen drinken!

De maand juli is niet op tijd gelukt helaas, met excuses

Diensten in Juli
Zondag 28 juli, H. Vladimir, Russische grootvorst, H. Liturgie, 10u

Diensten in Augustus
Vrijdag 2 augustus, H. profeet Elia, H. Liturgie, 9u:
Zondag 4 augustus, H. Maria Magdalena, H. Liturgie, 10u
Zondag 11 augustus, HH. Martelaren Callinicus en Serafima, H. Liturgie, 10u
Zondag 18 augustus, H. martelaar Eusignius, H. Liturgie, 10u
Maandag 19 augustus, Transfiguratie, H. liturgie 9u
Zondag 25 augustus, HH. Martelaren Fotius, Anicetus en metgezellen, H. Liturgie, 10u
Woensdag 28 augustus, ontslapenis van de Moeder Gods, H. Liturgie, 9u

2 aug H. profeet Elias; bij zijn geboorte zag zijn vader een engel, die hem met vuur bekleedde en een vlam te eten gaf. Een voorafbeelding van zijn vurig karakter en zijn door God gegeven kracht. Hij heeft tegen de heidenen die afgoden aanbaden gestreden, door zijn gebeden de regen 3 jaar tegen gehouden, het offer dat de afgoden werd gebracht laten ontvlammen en nog vele andere wonderen bewerkstelligd.De profeet Elischa werd zijn opvolger. Uiteindelijk steeg hij in een vurige wagen met paarden op naar de hemel. Samen met Mozes verscheen hij aan Jezus Christus en 3 apostelen op de berg Tabor, het feest van Transfiguratie.


19 aug. Transfiguratie; Jezus Christus ging samen met zijn apostelen Petrus, Johannes en Jakobus de berg Tabor op. Daar veranderde Hij voor hun ogen: Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden stralend wit. De profeten Elias en Mozes verschenen en vanuit een wolk sprak een stem: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb; Hem moet gij gehoorzamen!”


28 aug. Ontslapenis van de Moeder Gods; het vijfde gebod is: eert uw vader en uw moeder. Door zijn eigen voorbeeld toonde Jezus Christus hoe men zijn ouders moet eren. Aan het kruis gehangen dacht Hij nog aan zijn moeder en sprak: “Vrouw, zie hier uw zoon. Tegen Johannes sprak Hij: “Zoon, zie hier uw moeder” en nadat Hij zo voor Zijn moeder had gezorgd, blies Hij zijn geest uit. De Moeder Gods bleef tot het eind van haar leven in het huis van Johannes wonen. Door haar gebed, zachtmoedigheid en raad was zij de apostelen tot grote steun. Zij bad veelvuldig en op hoge leeftijd vroeg zij of zij uit dit leven weggenomen mocht worden. Een engel verscheen haar en zei dat zij over 3 dagen zou gaan. Vol blijdschap vroeg zij in haar hart om nog één keer de apostelen bij elkaar te mogen zien. Haar wens werd vervuld, alle apostelen verschenen op hetzelfde moment in het huis van Johannes. Zij sprak met hen, gaf hen raad en gaf haar ziel over aan de Heer, zonder enige ziekte of pijn. Zij werd in het graf gelegd, bij haar ouders de H. Joachim en Anna, in de tuin van Gethsemane.
De apostel Thomas had er niet bij kunnen zijn en kwam op de derde dag. Hij wenste de Moede Gods nog éénmaal te zien. Ze openden het graf, maar vonden haar lichaam niet. Op dezelfde avond verscheen zij aan alle apostelen, omgeven door duizenden engelen: “Verheugt u, ik zal altijd met u zijn.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.