De Heilige Drie-eenheid Servisch Orthodoxe Parochie

De Heilige Drie-eenheid
Servisch Orthodoxe parochie
Lede 121
3075 HH Rotterdam

aartspriester: vader Vojislav Bilbija
priester: vader Boris Topic
diakens: vader Dejan Radosevic
vader Igor Celan
vader Nebosja Mastilovic

Elke zondag: H. Liturgie 10u, HOOFDINGANG
Elke woensdag: Akatist, gebed tot de Moeder Gods,19.30u ACHTERINGANG
U bent van harte welkom om eens een dienst te komen bijwonen, eens een kaarsje aan te steken of om na de dienst een kopje koffie te komen drinken!

DIENSTEN IN APRIL
Zaterdag 20 april, Lazarus zaterdag en twijgenwijding, H. Liturgie 9u
Zondag 21 april, Intocht in Jerusalem, H. Liturgie 10u

Lazarus zaterdag (zie het evangelie van Johannes 11:1-45), 20 april
Lazarus, de broer van Maria Magdalena en haar zus Martha uit Bethanië, was ziek. Jezus hoorde dat en zei: “deze ziekte zal niet leiden tot de dood, maar tot glorie van God en dat Zijn Zoon erdoor moge worden verheerlijkt.”
Jezus en zijn leerlingen gingen op weg en vonden Lazarus dood in het graf. Zowel Martha als Maria zeiden: ”Mijn Heer, als u hier was geweest, dan was mijn broer niet overleden.”
Ze gingen naar het graf en Jezus zei hen, de grote steen die ervoor lag weg te rollen. De vrouwen zeiden hem dat Lazarus er al 4 dagen in lag en dat er een graflucht zou hangen.
Jezus antwoordde: ”Heb ik niet gezegd, dat als je zou geloven, dan zul je de glorie van God zien.” Ze rolden de steen weg, Jezus richtte zijn ogen naar boven en sprak: “Vader, dank dat u mij heeft gehoord.” en hij riep luid: “Lazarus, kom naar buiten.”
En Lazarus kwam naar buiten, nog gewonden in grafdoeken.

Deze gebeurtenis illustreert hoe door de dood van Jezus Christus en zijn opstanding, de mensheid zou worden gered.

Intocht in Jeruzalem, zondag 21 april
Op deze dag herdenken we de intocht van Jezus in Jeruzalem, op een ezel. De mensen legden hun jassen op de grond en sneden palmtakken af.  Zij riepen uit: “Gezegend Hij, die komt in de naam van de Heer, hosanna in den hoge!”

De mensen wisten eigenlijk heel goed wie en wat Jezus was, maar enkele dagen later zou Hij worden verraden, veroordeeld en gekruisigd…
Ook nu doen we dat nog steeds, door te zondigen, niet te luisteren en te gehoorzamen, verraden we Hem en kruisigen we Hem steeds opnieuw.

Nadere informatie over de Grote ofwel Heilige week en Pasen op 28 april, volgt weer

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.