Over ons

Ondernemende Vreewijkers zorgen voor verbondenheid en welzijn in tuindorp Vreewijk

De vereniging Ondernemend Vreewijk wil vooral een platform zijn voor ondernemende Vreewijkers, indachtig het volgende citaat van K.P. van der Mandele (1880- 1975, o.a. initiatiefnemer voor de realisatie van Tuindorp Vreewijk 1916).  U bent het als ondernemer verplicht aan uw stand om buiten de grenzen van uw bedrijf te kijken en uw fantasie te gebruiken ten dienste van de samenleving.

Ondernemend Vreewijk is ook actief op sociale media, zoals LinkedIn en Facebook. Het laatste sociaal medium wil de vereniging graag gebruiken als platform voor iedereen die zich verbonden voelt met Ondernemend Vreewijk. Het zou mooi zijn als er bijdragen worden gepost over eigen praktijkervaringen, leuke acties – het liefst met andere ondermeningen in Vreewijk – en berichten over speciale gebeurtenissen.

Wordt ook lid van de Facebookgroep

Grote gezamenlijke slagkracht ondernemers

Sinds de oprichting van Ondernemend Vreewijk in 2007 heeft deze vereniging van zelfstandige ondernemers in het midden- en kleinbedrijf regelmatig van zich laten horen. In de afgelopen jaren is er een stevige basis gelegd voor de verbetering van de positie van ondernemers in het een na oudste tuindorp van Nederland. Dat is gebeurd door gebruik te maken van diverse voorzieningen, zoals die voor Bedrijfsverbetergebieden. Het bestuur van Ondernemend Vreewijk laat niet af woningcorporatie Havensteder en locale overheden te wijzen op hun aandeel voor bevordering van effectief ondernemen in een sociaal maatschappelijke omgeving.

Leden van de Vereniging Ondernemend Vreewijk kunnen sinds midden 2013 rekenen op een voortvarend driekoppig bestuur. Dat bouwt voort op de sterke basis die – nu voormalig secretaris – Toos de Groot heeft gelegd. Dat betekent dat Lex Wilbers, Janny Kok en Ferdinand Sikken de dure plicht hebben hun hoge ambitieniveau voor een nog actiever Ondernemend Vreewijk waar te maken. 

Actieve leden: Ondernemend Vreewijk gelooft in de slogan Voor Elkaar, Met Elkaar. De vereniging hoopt dan ook op actieve inbreng van leden, omdat mogelijke problemen gezamenlijk aanpakken beter werkt dan solitair optreden. De diverse belangenorganisaties en doelgroepen in Vreewijk binnen en buiten de vereniging kunnen structureel veel voor elkaar betekenen. Ondernemend Vreewijk bestaat uit een culturele  groep, een winkeliergroep, een fysieke onderneminggroep, een horecagroep, een promotiegroep en een veilig ondernemen groep. De diversiteit aan ondernemingen die bij Ondernemend Vreewijk zijn aangesloten, staat borg voor dynamiek.

Wie zich door die diversiteit en veelvoud aan activiteiten binnen Ondernemend Vreewijk voelt aangesproken, kan bijna niet anders dan lid worden van deze vereniging.  De contributie bedraagt slechts 10 euro per maand. Deze wordt jaarlijks of bij nieuwe leden aangepast, per 1 oktober van het lopende jaar gefactureerd.Voor de uiterst scherp geprijsde contributie krijgen aangesloten ondernemers en organisaties een eigen webpagina op de website www.ondernemendvreewijk.nl Daarop kunnen ze zelf hun actuele informatie plaatsen. Ondernemend Vreewijk vult de website aan met overig nieuws en acties in Vreewijk. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in de rechterkolom op de homepage en verder op deze website.

Meer informatie nodig? Neem dan a.u.b. contact op met Janny Kok – E-mail secretariaat@ondernemendvreewijk.nl  – telefoon 010 4196291.

Privacyverklaring

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.