Vereniging wordt opgeheven

VOV KAN NIEUWE TOEKOMST KRIJGEN

De Vereniging Ondernemend Vreewijk (VOV) heeft een mooie toekomst achter zich, zoals dat heet. Er is ook een toekomst voor de vereniging sinds de leden van deze vereniging het eens zijn met de overdracht van de verenigingserfenis aan de Tuindorp VreewijkCoöperatie https://www.vreewijkcooperatie.nl Het huidige VOV bestuur zal terugtreden, omdat het zijn rol uitgespeeld vindt. Er is een zekere overlap in de doelstelling van Ondernemend Vreewijk en die van de Tuindorp Vreewijk Cooperatie (Tuindorp Vreewijk CO-OP). De Vereniging Ondernemend Vreewijk en daarmee diens bestuursleden zullen per 1 november worden uitgeschreven bij het Kamer van Koophandel register. Het definitieve einde is op 1 januari 2020 een feit.

De bestuursleden Lex Wilbers, Janny Kok en Ferdinand Sikken blijven betrokken bij alles dat tuindorp Vreewijk en zijn ondernemers en bewoners aanbelangt.

Over Janny Kok

Als freelance journalist zetten nieuwsbronnen en opdrachtgevers mij ertoe aan het ‘product Janny Kok’ kwalitatief hoog te houden. Want waarom zou je een freelancer inhuren, als je substandard werk krijgt. Dat leveren van goed werk en dat precies op tijd afleveren is prioriteit nummer 1 van deze generalist, die het generalist zijn als toegevoegde waarde beschouwt. Het feit dat ik voor een fors deel Engelstalige productie lever, zie ik ook als toegevoegde waarde van het ‘product Janny Kok’. Onder het kopje 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' valt mijn bestuurslidmaatschap van de vereniging Ondernemend Vreewijk. Daarvan ben ik de secretaris.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.