VOV BESTUUR TREEDT TERUG

De Vereniging Ondernemend Vreewijk (VOV) heeft een mooie toekomst achter zich, zoals dat heet. Er is ook een toekomst voor de vereniging nu de leden van deze vereniging het eens zijn met de overdracht van de verenigingserfenis aan de Tuindorp Vreewijk Coöperatie (https://www.vreewijkcooperatie.nl/)  Het huidige VOV bestuur zal terugtreden, omdat het zijn rol uitgespeeld vindt. Er is een zekere overlap in de doelstelling van Ondernemend Vreewijk en die van de Tuindorp Vreewijk Cooperatie.

Dat bericht met de vraag te reageren op het voorstel ging ruim 14 dagen geleden naar de leden. Zij moesten immers de gelegenheid hebben voor of tegen het bestuursvoorstel te stemmen. Degenen die de moeite namen te reageren, stemden in met de overdracht van de verenigingserfenis. Het VOV bestuur beschouwt de niet reageerders als onderschrijvers van het bestuursvoorstel. Het spreekwoord luidt immers: “Wie zwijgt stemt toe”.

Natuurlijk stonden bestuursleden Lex Wilbers (voorzitter/penningmeester), Janny Kok (secretaris) en Ferdinand Sikken (bestuurslid) open voor overdracht van hun bestuursfuncties aan Ondernemend Vreewijk leden, mits het merendeel van de leden tegen de opheffing van Ondernemend Vreewijk is. Dat moesten ze binnen 14 dagen na de datum van 25 februari 2019 kenbaar maken. Het bestuur hoopte op ieders reactie zodat een goed ondersteunde beslissing kon worden genomen: voor een transitieperiode naar opgaan in de Tuindorp Vreewijk Cooperatie of naar voortzetting van de vereniging met een ander bestuur.

Het staat vast dat voor de transitie naar de tuindorp Vreewijk Cooperatie ruim de tijd zal worden genomen. Ondernemend Vreewijk zal pas op 1.1.2020 worden opgeheven. Vooraf zal er ruime gelegenheid zijn voor de afwikkeling van financiën (NB: er wordt al twee jaar geen contributie meer geheven) en mogelijk financiële verplichtingen moeten worden voldaan. Verder zal archiefmateriaal goed moeten worden ondergebracht en communicatie op sociale media en de website van de vereniging behoorlijk moeten worden afgesloten.

Een ding staat vast: nu de reagerende leden voor de overgang van de vereniging Ondernemend Vreewijk naar de Tuindorp Vreewijk Cooperatie hebben gekozen. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over de teloorgang van het gedachtegoed van onze vereniging..Lees de doelstelling van de Cooperatie er maar op na: 

De Tuindorp Vreewijkcoöperatie maakt de kracht van de wijk zichtbaar door te investeren in betrokken bewoners, organisaties en ondernemers.

 

 

Over Janny Kok

Als freelance journalist zetten nieuwsbronnen en opdrachtgevers mij ertoe aan het ‘product Janny Kok’ kwalitatief hoog te houden. Want waarom zou je een freelancer inhuren, als je substandard werk krijgt. Dat leveren van goed werk en dat precies op tijd afleveren is prioriteit nummer 1 van deze generalist, die het generalist zijn als toegevoegde waarde beschouwt. Het feit dat ik voor een fors deel Engelstalige productie lever, zie ik ook als toegevoegde waarde van het ‘product Janny Kok’. Onder het kopje 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' valt mijn bestuurslidmaatschap van de vereniging Ondernemend Vreewijk. Daarvan ben ik de secretaris.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.